Verrekijkers

FAAR doopt drie denkers een weekend lang tot ‘Verrekijker’: Binu Singh, Elisabeth Lucie Baeten en Arnon Grunberg stellen hun blik scherp op de maatschappelijke horizon en brengen voor het voetlicht wat ze zien. Alle drie beschikken ze over de gave om woorden te geven aan de onderstroom. Wat valt hen op? Wat zien zij wat wij niet zien? Wat is vandaag onderbelicht? Waarover moeten we praten als we het over morgen hebben?