Jeroen Dera

Jeroen Dera is een Nederlandse letterkundige en literatuurcriticus. Hij doet vooral onderzoek naar het Nederlandse literatuuronderwijs. Als literatuurcriticus is Dera verbonden aan de Vlaamse krant De Standaard en aan de literaire tijdschriften Dietsche Warande & Belfort en Poëziekrant. Hij schrijft vooral over hedendaagse poëzie en zat vanuit die expertise ook vaak in jury's van literaire prijzen, zoals de Jan Campert-prijs, de Herman de Coninckprijs, de Grote Poëzieprijs en de P.C. Hooft-prijs.