Bahareh Goodarzi

Dr. Bahareh Goodarzi, verloskundige, docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam Groningen en postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Verloskundige Wetenschap, Amsterdam UMC locatie VUmc/Amsterdam Public Health/University of Groningen Department of Primary and Long-term Care. Bahareh is gepromoveerd op risicoselectie in de geboortezorg. In haar werkt focust zij zich op reproductieve rechtvaardigheid; thema's die te maken hebben met in-en exclusie en (anti-) discriminatie in de geboortezorg.